Vynechat záhlavíobraz
PříručkyObsahPředchozíDalšíNápověda

Odesílání a příjem faxů prostřednictvím Internetu

Faxy je možné odesílat a přijímat prostřednictvím sítě LAN nebo Internetu.

Ilustrace přenosu a příjmu faxu přes internet

Přenos e-mailu

Toto zařízení převádí naskenované obrazy dokumentu do formátu elektronické pošty a přenáší a přijímá tato data přes internet.

  • Chcete-li odeslat dokument, namísto vytáčení cílového telefonního čísla zadejte e-mailovou adresu (internetový fax a přenos e-mailu).

  • Toto zařízení může přijímat e-mailové zprávy prostřednictvím internetového faxu nebo z počítačů (příjem internetového faxu a tisk z e-mailu).

  • Zařízení a počítače kompatibilní s Internet Fax, které mají e-mailové adresy, mohou přijímat e-mailové zprávy prostřednictvím funkce Internet Fax.

IP-Fax

Funkce IP Fax zasílá nebo přijímá dokumenty mezi dvěma faxy přímo prostřednictvím sítě TCP/IP.

  • K odeslání dokumentu uveďte IP adresu nebo název hostitele namísto čísla faxu (přenos IP faxu).

  • Toto zařízení může přijímat dokumenty odeslané prostřednictvím Internet Fax (příjem IP faxu).

  • Pomocí brány VoIP může toto zařízení odesílat zprávy faxům G3 připojeným k veřejné komutované telefonní síti (PSTN).

Odkaz